DEB Partisi’nden tepki ve kınama!…

DEB Partisi’nden tepki ve kınama!…

  • Avrupa Hür İttifakı’ndan (Efa) Yunanistan’da dernekleşme özgürlüğüne karşı yapılan haksızlıklara tepki gösterirken İskeçe Seçilmiş Müftüsü Sn. Ahmet Mete’ye verilen 15 ay hapis cezasını kınadılar.

DEB Partisi’nin de üyesi olduğu Avrupa Hür İttifakı (EFA) Yunanistan’da dernekleşme özgürlüğüne karşı yapılan haksızlıklar hakkında açıklamayı yayınladı:

“EFA üyesi DEB Partisi, Batı Trakya halkı ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Yunanistan’ı, uzun süredir devam eden 3 dernekleşme özgürlüğü davasının AİHM’ne uygun olarak Yunan Yargıtay’ında derhal ele alınmasını sağlamaya davet etmiştir.

Bu üç dava, Yunanistan’ın İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11. maddesini (dernekleşme özgürlüğü) ihlaliyle ilgilidir. İlk iki davada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (sırasıyla 2007 ve 2008’de) Yunanistan’ın iki derneği, Yunanistan’da dini azınlıktan ziyade etnik bir azınlık bulunduğu fikrini teşvik etmek gerekçesiyle, kayıt altına almayı reddederek insan hakları sözleşmesinin 11. maddesini (örgütlenme özgürlüğü) ihlal ettiğine karar vermiştir. 2008’de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bir derneğin kapatılmasıyla ilgili üçüncü davada da benzer bir ihlal tespit etmiştir.

Özellikle, Yunan makamlarının Yunanistan’daki etnik azınlıkların haklarını savunan kuruluşların ilerlemesini faal bir şekilde engellemeye çalıştığı bu dava, üyemiz DEB Partisi’nde büyük yankı uyandırmıştır.

DEB Partisinin açıklamasına göre, ‘Edessa bölgesinde Makedon azınlığa ait, Makedon Anadili Tanıtma Hareketi Kurumu “Krste Misirkov”, Kültür ve Spor Bakanlığı’nın “Kültürel Kurumlar Sicili”ne kayıt dilekçesi sunmuş ve bu dilekçe Bakanlık tarafından incelenmiş ve kabul edilmiştir.’

‘Ardından, bu sicil kaydının onaylanmasından üç gün sonra, gece yarısı iptal edilmesi ülke demokrasisine zarar verdiği gibi tıpkı Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı derneklerine yapılan haksızlıkların diğer Azınlıklara da yapıldığını göz önüne sermektedir.’

‘Farklı etnik kökeni olan, çok kültürlü bir ülkede, ülkenin yararına değerlendirilmesinin her anlamda topluma zenginlik ve demokrasi eşitliği kazandıracağı gerçeği göz ardı edilerek, farklı etnik kimlikleri saf dışı bırakma veya görmezden gelme politikaları uygulanması iletişim uçurumunun büyümesine, gerçeklerin göz ardı edilmesine ve en önemlisi demokrasinin yara almasına yol açmaktadır.’

EFA, Yunan makamlarının kararlarıyla ezilen azınlıkların arkasında durmakta ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ni kararlarını daha fazla vurgulamaya ve uygulanmasını sağlamaya çağırmaktadır. Bu karara saygı duyulmaması ve Avrupa Birliği’nin yetersiz tepkisi, Avrupa Kurumlarının Üye Devletlere tesir edemediği konusunda somut bir örnek teşkil edecek ve Avrupa genelinde demokrasiyi ciddi bir şekilde baltalayacaktır.” denildi.

Diğer taraftan “İskeçe Seçilmiş Müftüsü Sn. Ahmet Mete’nin, Selanik Tek Hakimli Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 3 yıl ertelemeli 15 ay hapis cezasına çarptırılması, Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığının seçmiş olduğu kişilerin resmi olarak tanınmamasından ziyade ifade özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlüklerinin de elinden alınmasının bariz bir örneğidir.  Bu kararı şiddetle kınıyor, bu tür baskıcı, özgürlüğü kısıtlayıcı ve ürkütme çabalarından bir an önce vazgeçilmesini ve Lozan Barış Antlaşması’ndan doğan hakların ihlaline son verilmesini, her zaman vurguladığımız ülkemiz ve demokrasinin yararı için talep ediyoruz.” şeklinde bir kınama yayınladı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: