Sınır Ötesi Gazetesi Künyesi

Sınır Ötesi Gazetesi Künyesi

Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: Edirne Turizm Tarih Kültür ve Balkan Ülkeleri Dostluk Yardımlaşma Derneği adına Cengiz Gültekin
Genel Yayın Koordinatörü:
Sami Gültekin
Yayın Kurulu
Op. Dr. Asef Kazak Ulutürk
Cengiz Gültekin
Dr. Filiz Gültekin
Ekrem Çelik
Hacı Murat Dağhan

İlker Börekçi
İhsan Akya
Mehmet Kalıp
Mehmet Salih Yüzbaşı
Murat Çobanoğlu
Doç. Dr. Murat Çiftçi
Sami Arda
Sami Gültekin
Uzm. Op. Dr. Selçuk Köse
Soner Peker
Tarık Berize
Üzeyir Polat
Hukuk Danışmanı: Av. Barış Ateş
Baskı:
BEYSE Matbaacılık Edirne
Adres:
Babademirtaş Mahallesi, Yusuf Hoca Mektep Sk. No:16/2 22020 Edirne
Tel:
0544 801 01 77 & 0546 515 35 74
e-posta:
yurt22@gmail.com
www.sinirotesigazetesi.org

Gazeteniz, Edirne Turizm Tarih Kültür ve Balkan Ülkeleri Dostluk Yardımlaşma Derneği ile Turan Devletleri Teşkilatının müşterek yayın organıdır. Balkan ve Turan ülkelerinin haberleri yayın politikasını oluşturmaktadır.
Edirne’de matbu olarak basılarak Arnavutluk, Bosna ve Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Sırbistan, Slovakya, Romanya, Türkiye, Yunanistan ülkelerinde dağıtımı yapılarak okurlarına ulaştırılmaktadır. Ayrıca www://sinirotesigazetesi.org/ adresinde ki internet sitesinden de yayın hayatını sürdürmektedir.