Sınır Ötesi Gazetesi Künyesi

Sınır Ötesi Gazetesi Künyesi

 

Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: Türkiye ve Balkan Ülkeleri Dostluk Kültür Ekonomik İşbirliği Derneği adına Cengiz Gültekin
Genel Yayın Koordinatörü:
Sami Gültekin
Yayın Kurulu
Op. Dr. Asef Kazak Ulutürk
Cengiz Gültekin
Dr. Filiz Gültekin
Doç. Dr. Murat Çiftçi
Sami Gültekin
Uzm. Op. Dr. Selçuk Köse
Hukuk Danışmanı: Av. Barış Ateş
Baskı:
BEYSE Matbaacılık Edirne
Adres:
Babademirtaş Mahallesi, Yusuf Hoca Mektep Sk. No:16/2 22020 Edirne
Tel:
0544 801 01 77 & 0546 515 35 74
e-posta:
yurt22@gmail.com
www.sinirotesigazetesi.org