Sınır Ötesi Gazetesi Künyesi

Sınır Ötesi Gazetesi Künyesi

Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: Edirne Turizm Tarih Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği adına Cengiz Gültekin
Genel Yayın Koordinatörü:
Sami Gültekin

Yunanistan Temsilcisi:  Dr. Devrim Soukla

Bulgaristan Temsilcisi: Demir Zafirov

Yayın Kurulu
Cengiz Gültekin
Dr. Filiz Gültekin
Ekrem Çelik
İlker Börekçi
İhsan Akya
Mehmet Kalıp
Mehmet Salih Yüzbaşı
Doç. Dr. Murat Çiftçi
Sami Arda
Sami Gültekin
Prof. Dr. Selçuk Köse
Tarık Berize
Üzeyir Polat
Hukuk Danışmanı: Av. Barış Ateş
Baskı:
BEYSE Matbaacılık Edirne
Adres:
Babademirtaş Mahallesi, Yusuf Hoca Mektep Sk. No:16/2 22020 Edirne
Tel:
0544 801 01 77 & 0546 515 35 74
e-posta:
yurt22@gmail.com
www.sinirotesigazetesi.org

Gazeteniz, Edirne Turizm Tarih Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği‘nin yayın organıdır. Balkan ülkelerinin haberleri yayın politikasını oluşturmaktadır. Edirne’de matbu olarak basılarak Türkiye, Yunanistan, Arnavutluk, Bosna – Hersek, Bulgaristan, Gagavuzya, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya ülkelerinde dağıtımı yapılarak okurlarına ulaştırılmaktadır. Ayrıca www://sinirotesigazetesi.org/ adresinde ki internet sitesinden de yayın hayatını sürdürmektedir.


Sınır Ötesi Gazetesi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Subscribe to get the latest posts sent to your email.