Sınır Ötesi Gazetesi Künyesi

Sınır Ötesi Gazetesi Künyesi

Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: Türkiye ve Balkan Ülkeleri Dostluk Kültür Ekonomik İşbirliği Derneği adına Cengiz Gültekin
Genel Yayın Koordinatörü:
Sami Gültekin
Yayın Kurulu
Alihan Demir
Op. Dr. Asef Kazak Ulutürk
Cengiz Gültekin
Dr. Filiz Gültekin
İhsan Akya
Mikail Koç
Doç. Dr. Murat Çiftçi
Müjdat Özsöker
Sami Arda
Sami Gültekin
Semih Rıdvan Cabalar
Uzm. Op. Dr. Selçuk Köse
Tarık Berize
Üzeyir Polat
Yusuf Hançerligüzel
Yusuf Ziya Arpacık
Hukuk Danışmanı:
Av. Barış Ateş
Baskı:
BEYSE Matbaacılık Edirne
Adres:
Babademirtaş Mahallesi, Yusuf Hoca Mektep Sk. No:16, 22020 Edirne
Tel:
0544 801 01 77 & 0546 515 35 74
e-posta:
yurt22@gmail.com
www.sinirotesigazetesi.org