Sınır Ötesi Gazetesi Künyesi

Sınır Ötesi Gazetesi Künyesi

 

Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: Edirne Turizm Tarih Kültür ve Balkan Ülkeleri Dostluk Yardımlaşma Derneği adına Cengiz Gültekin
Genel Yayın Koordinatörü:
Sami Gültekin
Yayın Kurulu
Cengiz Gültekin
Dr. Filiz Gültekin
Ekrem Çelik
İlker Börekçi
İhsan Akya
Mehmet Kalıp
Mehmet Salih Yüzbaşı
Doç. Dr. Murat Çiftçi
Sami Arda
Sami Gültekin
Doç. Dr. Selçuk Köse
Tarık Berize
Üzeyir Polat
Hukuk Danışmanı: Av. Barış Ateş
Baskı:
BEYSE Matbaacılık Edirne
Adres:
Babademirtaş Mahallesi, Yusuf Hoca Mektep Sk. No:16/2 22020 Edirne
Tel:
0544 801 01 77 & 0546 515 35 74
e-posta:
yurt22@gmail.com
www.sinirotesigazetesi.org

Gazeteniz, Edirne Turizm Tarih Kültür ve Balkan Ülkeleri Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin yayın organıdır. Balkan ülkelerinin haberleri yayın politikasını oluşturmaktadır.
Edirne’de matbu olarak basılarak Arnavutluk, Bosna ve Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Sırbistan, Slovakya, Romanya, Türkiye, Yunanistan ülkelerinde dağıtımı yapılarak okurlarına ulaştırılmaktadır. Ayrıca www://sinirotesigazetesi.org/ adresinde ki internet sitesinden de yayın hayatını sürdürmektedir.