VİZYONUMUZ

TÜRKİYE VE BALKAN ÜLKELERİ DOSTLUK KÜLTÜR EKONOMİK İŞBİRLİĞİ DERNEĞİ

 

Derneğimiz bakanlar kurulunun 06.06.1992 tarih ve 3169 sayılı kararı ile Türk Bulgar Yunan Dostluk ve Kültür Derneği adı ile kurulmuştur. İsim ve Tüzük tashihine gidilerek Türkiye ve Balkan Ülkeleri Dostluk Kültür Ekonomik İşbirliği Derneği adını almıştır.

 

TÜZÜK

“DERNEĞİN ADI:

Madde 1- Balkan Ülkeleri (Arnavutluk, Bosna ve Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan,  Karadağ, Kosova, Makedonya, Sırbistan, Slovakya, Romanya, Türkiye, Yunanistan) Dostluk Kültür ve Ekonomik İşbirliği Derneğidir.

 

DERNEĞİN AMACI:

Madde 3- Derneğin amacı, Balkan Ülkeleri (Arnavutluk, Bosna ve Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan,  Karadağ, Kosova, Makedonya, Sırbistan, Slovakya, Romanya, Türkiye, Yunanistan) halkları arasındaki dostluk, kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini sağlamaktır.

 

Bu amacı geliştirmek için, üye kaydeder. Konferanslar ve açık oturumlar düzenler. Kitap, dergi, broşür, tebliğler yayınlar. Folklorik ve sportif faaliyetler tertip eder. Çalışmalarını yürütmek için gerekli arsa, bina gibi taşınmaz mallar ile taşınır mallar satın alır.

 

İhtiyaç duyduğu zaman taşınır mallar ve taşınmaz mallar ile gayri menkuller kiralar veya kiraya verir.

 

Bakanlıklar, dernekler, federasyonlar, vakıflar ve öteki kuruluşlar ile iş birliği yapar, ilişki kurar, bağış alır ve verir.

 

Gerekli gördüğü bütün çalışmaları yapar.

 

Konularında ve çalışma biçimlerinde faaliyet gösterir. Çalışma konuları ve çalışma biçimleri 2908 sayılı Dernekler Kanunu ve tüzük hükümlerine aykırı olamaz.