TEŞEKKÜR

TEŞEKKÜR Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortapedi Servisi Öğretim Üyesi Murat Erem, Dr. Tuğrul Alver, Dr. Ahmet Kavruk, Dr Oğuz...