Cengiz Gültekin

Tevellüt; 1966, adım Cengiz`dir. Soyadım kütükte Gültekin bilinir. Gönlümde yaşatmam garezi kini, Ve lâkin memleket, millet haini Olanlarla aram serin bilinir.