Cengiz Gültekin

Tevellüt; 1966, adım Cengiz`dir. Soyadım kütükte Gültekin bilinir. Gönlümde yaşatmam garezi kini, Ve lâkin memleket, millet haini Olanlarla aram serin bilinir.

BALGENÇ Kuruldu

BALGENÇ Kuruldu Türkiye ile Balkanlar arasında bölgesel düzeyde gençler arasındaki iletişimi geliştirmek, işbirliğini artırmak, bölgesel gelişmelerin takip edilmesini sağlamak ve...