Turan Devletleri Teşkilatı Genel Başkanı Murat Çobanoğlu ve Doğu Türkistan Cumhuriyeti Sürgün Hükumeti Başbakanı, Uygur Federasyonu ve Turan Konfederasyonu Genel Başkanı Erkin Sabit gibi dernek üyeleri “Psikolojik sorunları olan, toplum tarafından kabullenilmeyen kişiyi muhatap kabul etmenize gerek yok. Bu tür insanlar bizler ve benzerlerimiz gibi Türk Milliyetçisi sivil toplum örgütlerinin içine sızarak, önce senden gibi görünüp fitne fesat yayarak başarılara gölge düşürmeyi amaçlarlar, halk arasında ki tabiri ile ‘Dersim’ kriptolardır. “Büyük insanlar FİKİRLERLE, Orta insanlar OLAYLARLA, küçük insanlar ise DEDİKODU ve İNSANLARLA uğraşırlar.” dediler.

Türkiye ve Balkan Ülkeleri Dostluk Kültür ve Ekonomik İşbirliği Derneği daha önceki tarihlerde yapılan “Olan üstü genel kurul” toplantısı, dernek yönetim kurulu üyelerinden Muhsin İğrek’in “Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır” iddiasında bulunup diretmesi üzerine, toplantı yeterli çoğunluk sağlamadığı sanısıyla dağılmıştı.

Konunun açığa kavuşması için İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne yazı yazılmış, gelen cevabi yazısında; “İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün 09.01.2023 tarihli 51355057-622.02/22384 sayılı yazısına” istinaden ilk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz” denildi.

Cevabi yazıya göre yapılan derneğin yeni “Olağan üstü genel kurul toplantısı” dernek Yönetim Kurulunun almış olduğu karar gereği yapılacak olağan üstü genel kurul toplantısı kurallara uygun olarak üyelere duyuruldu. 1. toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığından alınan karar ve ilan gereği 2. toplantı Babademirtaş Mahallesi Yusuf Hoca Mektep Sokak No: 16 Edirne adresinde ki dernek merkezinde yapıldı.

Yeterli üye sayısı ile toplanıldığı hazırun listesini imzaladıkları görüldü.

Dernek yönetim kurulu başkanı Sami Gültekin açılış konuşmasını yaptı. Gündemi okuyarak gündeme ilave edilecek bir konu olup olmadığını sordu.

Türkiye ve Balkan Ülkeleri Dostluk Kültür Ekonomik İşbirliği Derneği Divan Başkanlığına hitaben “Dernek üyesi Muhsin İğrek’in dernek ve üyeleri hakkında dedi kodu yapıp, afaki iddialarda bulunduğu, kendisi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurulmasına rağmen dernek itibarını zedeleme girişine devam ettiği gerekçesi ile üyelikten ihraç edilmesinin gündeme alınması içerikli Cengiz Gültekin, Üzeyir Polat ve Murat Caner imzalı dilekçe vermek istediler.”

Turan Devletleri Teşkilatı Genel Başkanı Murat Çobanoğlu ve Doğu Türkistan Cumhuriyeti Sürgün Hükumeti Başbakanı, Uygur Federasyonu ve Turan Konfederasyonu Genel Başkanı Erkin Sabit gibi dernek üyeleri “Dernek zaten fesih olacak. Psikolojik sorunları olan, toplum tarafından kabullenilmeyen kişiyi muhatap kabul etmenize gerek yok. Bu tür insanlar bizler ve benzerlerimiz gibi Türk Milliyetçisi sivil toplum örgütlerinin içine sızarak, önce senden gibi görünüp fitne fesat yayarak başarılara gölge düşürmeyi amaçlarlar, halk arasında ki tabiri ile ‘Dersim’ kriptolardır. “Büyük insanlar FİKİRLERLE, Orta insanlar OLAYLARLA, küçük insanlar ise DEDİKODU ve İNSANLARLA uğraşırlar.” şeklinde ki düşüncelerini söylemeleri üzerine önerge verilmedi. Gündem aynı şekli ile kabul edildi.

  1. Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Divan başkanlığına Murat Çobanoğlu, başkan vekilliğine Hacı Murat Dağhan, yazmanlığa Selma Ceylan Gültekin önerilerek oy birliği ile seçildiler.

Derneğin faaliyet raporu Sami Gültekin tarafından okundu ve oy birliği ile ibra edildi.

Faaliyet raporunda Gültekin: “Sayın Divan ve Dernek Üyelerimiz.

Derneğimiz Türk asıllı oldukları için kendilerine uygulanan zulüm ve baskıdan kurtulmak için zorunlu göç ile Türkiye’ye gelen soydaşlarımız, Bulgaristan’da menkul, gayrimenkullerini ve emeklilik gibi edinmiş oldukları haklarını ve yakınları, sevdikleri kişileri bırakarak ana vatanlarına yerleşen soydaşlarımızın derneğimiz kurulduğu 1992 yılında sorunları çoktu.

  1. Yakınlarını Bulgaristan’da bırakmışlardı. Bulgaristan’da gitmek istediklerinde Bulgaristan konsolosluğundan vize almakta büyük sıkıntı çekiyorlardı. Bir de bunun maddi boyutu vardı. Türk pasaportu çıkarıp, hatırı sayılır vize ücreti ödeyecekler ve 100 dolar da yurt dışı çıkış harcı vermek zorunda idiler.
  2. Emekli olanların ve çalışamayacak durumda bulunanların sosyal güvence hakları Bulgaristan’da kalmıştı. Türkiye her ne kadar kendilerine sahip çıksa da yetersiz kaldığı bir gerçekti.
  3. Büyük kısmının birinci derece akrabaları (Ana, baba ve çocukları) Bulgaristan’da kaldığı için üzüntüleri ayrı bir sorundu. Varlıklarını terk edip gelmeleri ise ayrı bir sorundu.

Kısacası bu sorunlarının çözümlerine destek olup öncelikle çifte vatandaşlık almaları için zamanın Devlet Bakanı rahmetli Şerif Ercan nezdinde girişimlerde bulunduk. Sayın Bakan Şerif Ercan’ın desteği ile Dış İşleri Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı ve Dış Türklerden Sorumlu Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir’in kapısını defalarca çaldık. Konunun önem ile aciliyetini anlatıp Dış Türklerden Sorumlu Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir’in de uygun görüp konuyu Bakanlar Kurulunda görüşülmesini sağladık. Daha sonra Türk Devleti, Bulgaristan Devleti ile görüşmeler sağladı, mutabık kalındı ve soydaşlarımızın çifte vatandaşlık haklarına kavuşmaları sağlandı.

Bulgaristan vatandaşlıkları kabul edilen 1989 ve sonrası Türkiye gelen soydaşlarımızın Bulgaristan Pasaportlarının kendilerine iade edilmesi için yine Devlet Bakanı Rahmetli Şerif Ercan’ı makamında ziyaret ettiğimizde hemen Vatandaşlık İşleri Genel Müdürünü yanımızda arayarak görüştü, gerekli talimatları verdi.

Kişiler pasaportlarını alıp Bulgaristan’a çıkış yapmak için gümrük kapılarına gittiklerinde gümrük polisi uzun süre Türkiye’de kaldıkları için yüklü miktarda para cezası kesmeye kalkınca beni aradılar. Bende zamanın Edirne Valisi Koru Engin’i telefon ile arayıp ceza işleminin uygunsuz olduğunu anlattım. Sayın Valimiz “Benim polisim işini bilir” diyerek telefonu kapattı. Dernek olarak yine gerekli üst makamlara ulaşarak sorunun çözülmesini sağladık.

  1. Filibe konsolosluğu önünde bekleyen binlerce soydaşımızdan 76 yaşında ki bir bayanla görüştüğümüzde Bayan, “Ben her hafta buraya geliyorum. İnşallah bir gün vizem tombaladan çıkacak” dedi. Filibe konsolosluğunu ziyaret edip konuyu anlattığımızda her ne kadar torpille vize verilmediği konusunda ısrar etse de günlük 15 kişiye vize verilmekte idi.

Başkonsolos’a kişilerin vize almak için devamlı konsolosluk kapısında beklememeleri için kendileri ile görüşmek üzere bir randevu takvimi oluşturulmasının uygun olacağını söylediğimizde. Önerimizi uygun bulup her gün 150 kişiye randevu verip görüşülmesini sağladı. Günlük 15 vize verilme sayısı 100 lerin üzerine çıktığı görüldü.

  1. Bulgaristan’da ki Tük Konsolosluklarında Vize ücreti 75 dolardı. Bulgaristan’da yaşayan soydaşlarımızın o zamanki ekonomik durumu göz önüne alındığında bu rakam çok yüksekti. Dernek olarak bakanlığa yazı yazarak 10 dolara indirilmesini önerdik. Bakanlıktan olumsuz cevap aldık.

Derneğimizin yazısını ve bakanlık cevabını alarak zamanın Filibe Başkonsolosu Sami Güner’e ziyarete gidip konuyu aktardık.

Başkonsolos Sami Güner bizde ki yazıyı da alıp “Bir yazı da bakanlığa ben yazayım” dedi. 16 sayfalık bir yazı yazıp göndermiş.

Bakanlıktan gelen cevabi yazı sayesinde vize ücreti 20 dolara düştü. Böylece bu sorun da çözülmüş oldu.

Çeşitli nedenlerle sık sık Bulgaristan’a gidişlerimizde orada ki Türk asıllı Bulgaristan vatandaşlarına vermek amacı ile götürdüğümüz kitaplara Bulgaristan gümrüğünde el konuluyordu. Hatta 3 kitap götürsek dahi 2 si alınıyordu. Yine Başkonsolos Sami Güner’e konuyu aktardık. Başkonsolos konuya ilgi gösterdi. Yapılan girişimler ve yazışmalar sonucunda Filibe Kütüphanesinde bir Türkçe bölüm açılıp, Edirne İl Hak Kütüphanesinde de bir Bulgarca bölüm açılması ile sorun çözüldü. Daha sonra ki bir yıl içinde sadece biz dernek olarak Bulgaristan’a 4.600 kitap götürme imkânına kavuştuk. Böylece kitap sorunu da bitmiş oldu.

Bütün Balkan ülkeleri bizlerin bir parçası gibi idi. Bunun için derneğimizin adını TÜRKİYE VE BALKAN ÜLKELERİ DOSTLUK KÜLTÜR EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ DERNEĞİ olarak değiştirerek diğer Balkan ülkeleri ile de irtibat kurma imkânına kavuştuk. Karşılıklı birçok ziyaretler gerçekleştirip sergiler açtık. Balkan Ülkeleri ile düşmanlığın değil dostluğun gelişmesine vesile olmaya çalıştık.

Derneğin kuruluşundan bu güne 30 sene geçti. Dernek işlerini maddi manevi yönden yürütmek hiç te kolay değildi. Dernek yönetim kurulu üyelerimizden Müjdat Özsöker derneğimize kullanmamız için verdiği dairesinden kira bedeli almıyor. Kendisine teşekkür ederiz. Yine dernek yönetim kurulu üyemiz Cengiz Gültekin derneğin Sınır Ötesi İsimli gazetesini çıkararak hem vatandaşın, Edirne’nin sorunlarını yetkili mercilere yansıtarak çözüm bulunmasını sağlamış, hem derneğin diğer bütün masraflarını karşılamıştır. Kendisine teşekkür ederiz.

Dernek olarak bu güne kadar görevimizi yaptığımız düşüncesindeyiz. Bu nedenle derneğimizin feshinin uygun olacağı kanısındayız.” dedi. Yönetim kurulu faaliyet raporu oy birliği ile ibra edildi.

Denetim Kurulu raporu Süreyya Türker tarafından okundu ve oy birliği ile ibra edildi.

Derneğin feshi maddesine geçilerek toplantıya katılanlarla yapılan görüşme sonucunda, derneğin feshi sunuldu, katılan üyelerin tamamının oluru ile derneğin feshi kabul edildi.

Tasfiye komisyonunun Cengiz Gültekin, Müjdat Özsöker ve Umut Göçer’den oluşarak tasfiye işlemlerinin yapılmasına, derneğin demirbaş ve gayrimenkulü olmadığı için dernek defter ve evraklarının 5 yıl korunması için Cengiz Gültekin’e teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Dernek yönetim kurulu başkanı Sami Gültekin konuşma yaparak teşekkür etti ve toplantı sona erdi.

Toplantı sonrası yapılan sohbette, Turan Devletleri Teşkilatı Genel Başkanı Murat Çobanoğlu: “Biz bir devlet teşkilatıyız, teşkilat olarak Cengiz Ağabey’i uzun zamandır yakinen tanırız. Türk Milliyetçiliği ve Turancılık konusundaki bilgi birikimi ile yıllardan beri verdiği mücadelesini takdir ederiz. Bu dernek fesh olduğuna göre isteyen arkadaşlarla birlikte “Turan Devletleri Teşkilatı” ile  Cengiz Gültekin Başkanlığında “Edirne Turizm Tarih Kültür ve Balkan Ülkeleri Yardımlaşma Derneği” çatısı altında mücadelemize devam edelim dedi.

 


Sınır Ötesi Gazetesi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

Sizinle ne düşündüğümüzü paylaştığımız gibi, sizin düşüncelerinizi de duymak istiyoruz! Yorumunuzu paylaşın, geri bildiriminizi bekliyoruz!

Sınır Ötesi Gazetesi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et