Türk Ocakları Genel Merkezi ve Şube Başkanları İstişare Toplantısı Sonuç Bildirisi

0

Türk Ocakları Genel Merkezi ve Şube Başkanları İstişare Toplantısı Sonuç Bildirisi

  • 02 Temmuz 2022, Cumartesi saat 11.00’de Genel Merkez Binası, Galip Erdem Salonu’nda, “İstişare Toplantısı”nda bir araya gelen Türk Ocakları Genel Merkezi Yönetimi, Şube Başkanları ve Temsilcileri olarak aşağıdaki hususları kamuoyunun dikkatine sunuyoruz:
  1. Türk Ocakları, 110 yıl önce Türk milletinin içinde bulunduğu durumdan kaygı duyan ve öncelikli davranan Tıbbiyeli gençlerin dönemin önde gelen Türk aydınlarına yazdığı mektupla temeli atılmış; Türk Milleti’nin binlerce yıllık kimliğinin, kültürünün ve tarihinin üzerine yüklediği sorumluluk bilinciyle hareket etmiş; önce cephede sonra da teşkilatlanmak suretiyle, fikrî zeminde her zaman mücadele etmiş; bu anlamda üzerine düşen görevi her koşulda yerine getirmekten çekinmemiş; her zaman en önde sorumluluk almış bir sivil toplum kuruluşudur.
  2. Türk Ocakları, temeline harç koyduğu Cumhuriyet’in kurulduğu ilk yıllardan itibaren Türklük, Türkçülük, Türk milliyetçiliği, Turan fikrinin öncüsü olmuş; devletin ebet müddet çizgisinde ve bağımsızlık mücadelesinde Cumhuriyet’in ve demokrasinin kazanımlarından taviz vermeden; parti siyasetinin dışında bir bakış açısıyla faaliyet göstermiştir.
  3. İçinde bulunulan dönemin ulusal ve uluslararası kural ve kalıpları dikkate alınmak suretiyle, yönetiminin, bütün şube ve temsilciliklerinin; Türk milletine, Türklüğe ve Türk milliyetçiliğine olan adanmışlığı, mücadelesi hiçbir zaman akamete uğramayacak, bilakis bu yöndeki çalışmalar ve mücadeleler tek vücut olarak Ocak Tüzüğü ve temel ilkeleri doğrultusunda kararlılıkla devam edecektir.
  4. Türk Ocakları İstanbul Şubesinin düzenlediği bilgi şöleni sırasında ve sonrasında yaşanan tartışmalar ve yapılan açıklamalar üzüntü verici olup Türk Ocaklarının tüzel kişiliğini temsil eden Genel Merkez’in parti siyaseti dışında kalma hususunda gösterdiği özen, bazı çevrelerce takdir edilmemiştir.
  5. Türk Ocakları, parti siyaseti gütmez; parti siyasetinin dışındadır ve “Biz, Hep Birlikte Türk Milleti’yiz!” anlayışı çerçevesinde, bölücü olmamak şartıyla her partiye eşit mesafededir. Türk Ocakları; geçmişte bakanlık, belediye vb. kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmıştır. Bu iş birliği, parti siyaseti dışında düşünülmelidir; ancak son dönemdeki gergin siyasi kutuplaşma ortamı, Türk Ocaklarının partilerle ilişkilerinde daha duyarlı ve sorumlu davranılması ihtiyacını öne çıkarmıştır.
  6. Türk Ocakları, kuruluşundan bugüne kadar bütün şubeleri ve kurullarıyla günlük siyaset ve tartışmaların içinde yer almamış; Türkiye, Türk dünyası ve ilgili coğrafyanın meseleleri hakkında, uygulama konumundaki yetkili ve ilgilileri yönlendirici çalışmalar yapmıştır.
  7. Türk Ocaklarının sorumluluk alanı geniştir ve son tartışmalar, bunu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. İç sorunlarımızın çözümüne yönelik tartışmalar; geçmiş, şimdi ve geleceğe yönelik sorumluluklarımızın arka plana atılmasına sebep olmayacak; on yılı aşkın bir süredir sürekli vurguladığımız yeni bir medeniyet tasavvuru hakkında düşünmemizi, fikir üretmemizi ve çalışmamızı engelleyemeyecektir.
  8. Aziz Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’imizin ikinci yüz yılında; geleceğimizin güvencesi olan gençlerimize yönelik “Türk Ocakları Akademisi Programı”nı daha da derinleştirerek ve genişleterek sürdürecek; küresel egemenlik savaşından çevre ve iklim sorunlarına, sığınmacı ve göçmenlerden gıda krizine, başta Doğu Türkistan, Kırım, Kerkük ve Batı Trakya olmak üzere mazlum ve mağdur Türk yurtlarının kanayan yaralarına varıncaya kadar asli gündemimize odaklanacak ve bütün bu konularda bütüncü ve kapsayıcı bir anlayış ve yaklaşımla Türk Milleti’nin insanlığa sunacağı Türk medeniyetini yeniden ihya ve inşa tasavvuru çerçevesinde, somut çözüm önerileri ortaya koyacağız.
  9. Türk Ocakları, bugüne kadar olduğu gibi bu badireyi de aklıselimle, Genel Merkezi ve şubeleriyle bir bütün olarak aşacak ve yukarıda belirtilen asli çalışma alanında ülküsü istikametinde azim ve kararlılıkla yürümeye devam edecektir.

Büyük Türk Milleti’ne saygıyla duyurulur


Sınır Ötesi Gazetesi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

Sizinle ne düşündüğümüzü paylaştığımız gibi, sizin düşüncelerinizi de duymak istiyoruz! Yorumunuzu paylaşın, geri bildiriminizi bekliyoruz!

Sınır Ötesi Gazetesi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et