İrem Çakar: “Trafik sigortalarında yeni yönetmelik uygulaması ile değer kaybı, sağlık giderleri teminatı, destekten yoksun kalma tazminatı hesabı, eşdeğer parça gibi konuların birçoğuna genel şartlarda netlik kazandırılmıştır. “

0

İrem Çakar: “Trafik sigortalarında yeni yönetmelik uygulaması ile değer kaybı, sağlık giderleri teminatı, destekten yoksun kalma tazminatı hesabı, eşdeğer parça gibi konuların birçoğuna genel şartlarda netlik kazandırılmıştır. “

  • Sigortacılık sektöründe başarının sırrı nedir?

İrem Çakar: Acentelerin kendi müşterilerine gerçek anlamda sahip olmaları ve dijital ortamlarda da yer almaları gerekir. Biz Mapfre & SBN Sigorta acentesiyiz ve trafik takip işleri yapıyoruz. Sigorta sektörünün iş kabul kriterlerine en hızlı şekilde uyum sağlayan acenteler biraz daha öne çıkar. Biz, değişen şartlara uyum sağlayarak  ve sigorta şirketlerinin beklentileri  ile müşteri ihtiyaçlarını ortak paydada buluşturuyoruz.

  • Sigorta sektörü prim üretimini önceki yılların aynı dönemlerine kıyasla artırdı. Sektörün ve SBN Sigorta’nın ilk çeyrek prim üretimi oranlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

İrem Çakar: Ekonomik belirsizliklerin yaşandığı dönemlerde, sigorta sektörünün  yüzde 13 büyümesini, reel bir büyüme oranını işaret etmesi açısından olumlu buluyorum. SBN Sigorta olarak son yıllarda yüzde 23 büyüdük. Bu rakam sektörün üzerinde bir büyüme oranı olup, sektör ortalamalarının üzerinde büyümeye devam ederken bir yandan da kârlılığımızı ciddi anlamda artırıyoruz. Sektördeki rekabetin şiddetine karşın, elde ettiğimiz bu sonuçları, SBN Sigorta açısından başarılı buluyorum.

Döviz kurunun öngörülenin üzerinde artmış olması ve düşük büyüme oranları beklentilerimizi negatif etkilese de, önümüzde ki yıllarda daha güzel bir tablo göreceğimizi düşünüyorum.

  • Trafik sigortalarında bir takım düzenlemeler yapıldı. Sektörün kilit branşlarından biri olan trafik branşındaki yeni düzenlemelerin sektörü ve sigortalıları nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz?

İrem Çakar: Trafik sigortalarında yeni yönetmelik uygulaması ile değer kaybı, sağlık giderleri teminatı, destekten yoksun kalma tazminatı hesabı, eşdeğer parça gibi konuların birçoğuna genel şartlarda netlik kazandırılmıştır.  Öncelikle gri alanların biraz daha azaltılması yönünde yapılan bu değişiklikleri olumlu buluyorum.

Ancak hala bazı maddelerin tartışılabilir olması dezavantaj. Belirli konularda yasayarak görmemiz gereken bir süreç var. Her ne kadar yasal mevzuat, hatta sigortacılık genel prensipleri itibariyle doğru   bulduğumuz şeyler olsa da; yargı, bazen bunun dışında kararlar verebiliyor ve içtihat oluşabiliyor. Bu düzenlemeler sektöre biraz daha açıklık getirdi, fakat yargının bu konuda nasıl karar vereceği hala önemli bir nokta. Örneğin kişinin kendi kusurundan dolayı zarar görenlerin Yakınlarının 3. şahıs olarak değerlendirilmemesi genel bir sigortacılık prensibi olmasına rağmen, yargı bu konuda trafik kazalarında ölen ya da yaralananların yakınlarını da 3. şahıs kapsamında değerlendiriyor. Mevzuatta bu durum açıklandı, fakat burada yargının vereceği kararlar önemli, çünkü mevzuat ve genel sigortacılık ilkelerinin dışında verilen yargı kararları var. Bunların değişip değişmeyeceğini,  önümüzdeki dönemlerde yasayarak göreceğiz.

SBN Sigorta olarak zaten fiili durumda araç değer kayıplarını ödüyorduk. Yeni düzenlemelerde araç değer kayıplarına biraz daha metodoloji getirildi, bu bakımdan da düzenlemeleri olumlu buluyorum. Böylece araç değer kayıplarının nasıl hesaplanacağı kısmı daha net olarak belirlenmiş oldu.

Diğer taraftan trafik kurallarının ihlali nedeniyle oluşan hasarlarda, hasar bedelinin sürücüye rücu edilmesi, sigorta sektörü açısından zor günlere işaret ediyor. Çünkü bu bir sorumluluk sigortası, ağır kusurlu hallerde zaten bizim rücu hakkımız var. Fakat her türlü trafik kuralının ihlali dendiği zaman çok geniş bir alana girilmiş oluyor. Bu alanda neler yapılacağı konusunu sektör olarak netleştirmemiz gerekiyor. Çünkü bu durum, bizim müşteri ile olan ilişkilerimizi de, kamuoyu algısını da son derece negatif etkileyebilir. Tüm bu konuların biraz daha açık yazılması gerektiğini  düşünüyorum. Mevzuatta tüm bu konular yazıldı, bunların yazılı olması   güzel ama sektör uygulanması konusunda biraz daha açıklamaya ihtiyaç duyuyor.

  • Acentelerin dijital gelişmelerden faydalanabilmesi için ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? SBN Sigorta acentelerine yönelik ne gibi çalışmalar yapmayı planlıyor?

İrem Çakar: Öncelikle acentelerin müşterilerine tam olarak sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Acentelerin önümüzdeki dönemlerde yaşanacak olan gelişmelere hazır olabilmesi için müşteri bilgilerinin artık dijital ortamda da bulunması gerekiyor. Müşteri bilgisi son derece değerli, fakat bu bilgilerin dijital ortama uyarlanmış ve bu platformlardan yönetilebilir olması gerekliliğini unutma malıyız. Her acentenin mutlaka İnternet sitesi olmalı; mümkünse İnternetten ulaşılabilecek, hatta satış yapılabilecek bir yapıya doğru acentelerin kendilerini evrimleşmesi gerekiyor. Bunu yapabilen acenteler var ve onların dijital dünyada biraz daha ön planda olacaklarını düşünüyorum. Biz de bu tür çalışmaları destekliyoruz.

  • İdeal bir sigorta şirketi ve acente ilişkisi sizce nasıl olmalı?

İrem Çakar: Bakış açımız iş ortaklığı ve karşılıklı kazan-kazan ilkesine dayanmaktadır. Acenteler aslında şirketlerin temsilcisidir. Acenteler bir yandan müşteriyi bulan, müşteriye ürünü anlatan ve müşteri haklarını da en az sigorta şirketi kadar koruyan, gözeten bir aracı niteliğinde. Burada hem sigorta şirketinin, hem de acentenin kazandığı bir yapıyı, ortak hedef olarak oluşturmamız gerekli; aksi takdirde bu taraflardan birinin sürekli olarak kaybettiği bir ortaklıkta, bu ilişkinin zaten yürümeyeceği aşikâr. Bu gibi durumların sonucu olarak sigorta şirketleri ve acenteler, çok sik bir şekilde acentelik iptali ya da çalışmaları durdurma süreçlerine başvurmak zorunda kalıyor.

Dolayısıyla SBN Sigorta olarak iş ortaklığı ve işbirliği içinde, en iyi uygulamaları acentelerle tanıştıran bir şirkete bağlı olarak hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda yaptığımız işbirlikleri ve yarattığımız sinerjiden de son derece memnunuz. Kazan-kazan ilişkisi bize göre en önemli ilke.

  • SBN Sigorta acentelerini branşlar bazında nasıl yönlendiriyor? Sizce acentelerin aktif rol oynaması gereken branşlar neler olmalı?

İrem Çakar: Oto dışı branşlarda, proje islerinde, kolay ve hızlı karar veren dinamik yapımızla süreçleri iyi yönettiğimizi düşünüyoruz.

Bizim oto dışı branşlarda kolay ulaşılabilir ve hızlı hizmet verebilen bir yapımız var. Bu kurguyu çok iyi kurduğumuzu düşünüyoruz. Özellikle oto dışı branşlarda butik hizmet veriyoruz.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir