Türkiye ve Balkan Ülkeleri Dostluk Kültür Ekonomik İşbirliği Derneği’nin Genel Kurul’u yapıldı

0

Türkiye ve Balkan Ülkeleri Dostluk Kültür Ekonomik İşbirliği Derneği’nin Genel Kurul’u yapıldı

Türkiye ve Balkan Ülkeleri Dostluk Kültür Ekonomik İşbirliği Derneği Yönetim kurulunun yapmış olduğu 08.02.2022 Tarih ve 27 Sayılı Kararına göre 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 24.02.2022 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanmaması halinde 14.03.2022 tarihinde Üç Şerefeli Cami yanında ki T. C. Edirne Valiliği Edirne Devlet Konuk Evi, Babademirtaş, Çamaşırcılar Sk. No:34, 22020 Merkez / Edirne adresinde saat 14:00 de yapılacağını; tüm üyelere oluşturulan WhatsApp grubu ile 15 gün önce bildirildiği, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeni ile 14.03.2022 tarihindeki toplantıya derneğe kayıtlı 87 (seksen yedi) üyeden 25 (yirmi beş) üyenin hazır olduğu ve hazirun listesini imzaladıkları görülerek toplantıya başlandı.

Divan Başkanlığı seçimi, Divan Başkanlığına ve üyeliklerine Başkan olarak Muhsin İğrek, Başkan Yardımcısı olarak Hüseyin Karakoç, yazman olarak Umut Göçer teklif edildi. Açık oylama usulü ile yapılan seçimle isimleri yazılı şahısların başkan, başkan yardımcısı ve yazman üyelikleri, oybirliği ile kabul edildi. Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Yönetim Kurulu Faaliyet raporlarının okunması, Divan heyeti genel kurul gündemini okudu. Gündeme itirazların olup olmadığı soruldu. Cengiz Gültekin gündeme “İrtibat kurulamayan üyelerin yönetim kurulunca belirlenip Edirne İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne dilekçe yazılarak üyelikten çıkarılması” Talebi açık oylama ile kabul edilip gündeme eklendi. Gündem oybirliği ile kabul edildi.

Divan başkanı Sayın Muhsin İğrek, yönetim kurulu başkanı Sami Gültekin’ i kürsüye davet etti. Yönetim kurulu başkanı Sayın Sami Gültekin Sayın Divan ve Dernek Üyelerimiz, Korona salgını hastalığı nedeni ile ne yazık ki Balkan Ülkeleri ile ilgili gerekli çalışmaları yapamadık. Dernek olarak çıkarmakta olduğumuz Sınır Ötesi Gazetesini zor şartlarda da çıkarıp dağıtımını gerçekleştirdik.

“Turizm kenti olan Edirne’ye yoğun Bulgaristan vatandaşlarının geldiği, kendileri ile diyalog kurulmasında sıkıntı çekilmemesi için “Bulgarca dil kursu” açılmasına karar verdik. Kurslar 12’şer kişilik guruplar halinde açılacak. Açılacak kursa ilgi yoğun olduğun oldu. Kurs bitiminde katılımcılara Edirne Hak Eğitim Müdürlüğünce, Milli Eğitim Bakanlığı Kurs Bitirme Belgesi verilecek. Kurs başlama tarihinin belirlenmesi için Bulgarca öğretmenin hafta sonu müsait zaman belirlebesini bekliyoruz.

Saygılarımızla bilgilerinize arz ederiz.” içerikli faaliyet raporunu okudu.

Rapor, üyelerin görüşüne sunuldu. Divan başkanı Sayın Muhsin İğrek, önümüzdeki dönemlerde faaliyetlerin çoğaltılmasının Türkiye ve Balkan Ülkeleri Dostluk Kültür Ekonomik İş Birliği Derneği’nin sürdürülebilirliği açısından çok daha anlamlı olacağı görüşünü bildirdi. Yeni dönemde, üyelere yönelik aktivitelerin artırılması yönünde ki önerilerini belirtti. Yönetim Kurulu açık oylamaya sunuldu. Oy birliği ile ibra edildi.

Yönetim kurulu denetçi raporunun okunması, Denetim kurulu üyesi Nuriye Gülşad Özdemir, DENETÇİ RAPORUNU (EK 2) okudu. Rapor, tüm üyelerin görüşlerine sunuldu. Divan Yazmanı Sayın Umut Göçer derneğin mali bütçesine katkı sağlayacak faaliyetlere ağırlık verilmesi gerektiği önerisinde bulundu. Denetim kurulunun ibrasını önerdi. Denetim Kurulunun ibrası açık oylamaya sunuldu, oy birliği ile ibra edildi.

Dernek tahmini bütçesi okundu, açık oylamaya sunuldu, oy birliği ile ibra edildi.

Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimine geçildi,

Yönetim Kurulu tek liste ile girildi, açık oylama ile yapılan seçimde aşağıda ki liste oy birliği ile seçildi.

Asil Yönetim Kurulu Üyeleri

 1. Sami Gültekin
 2. Cengiz Gültekin
 3. Müjdat Özsöker
 4. Serpil Taşçı
 5. Umut Göçer
 6. Muhsin İğrek
 7. Hüseyin Karakoç

Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri

 1. Ahmet Tuna
 2. Ahmet Yılmaz
 3. Alihan Demir
 4. Erdinç Kahraman
 5. Galip Aydın
 6. Hayri Küp
 7. Kadir Tunca

Asil Denetim Kurulu Üyeleri

 1. Süreyya Türker
 2. Rıdvan Arslan
 3. Nuriye Gülşad Özdemir

Yedek Denetim Kurulu Üyeleri

 1. Kadriye Uğurlar
 2. Mehmet Kalıp
 3. Mehmet Ali Ay

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Genel kurul toplantıya son verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir